Prostor_66

PROSTOR BANNER

Mural LIGHT 4

U potrebi da iskoračim u jedan drugačiji pristup u oslikavanju murala i dizajnu enterijera nastao je ciklus “Svjetlosni mural”. Ideja murala je da se oslikana svjetlost miješa sa stvarnom nekoliko sati u toku dana, stvarajući višeslojno djelovanje na posmatrača, kao i transformaciju enterijera u igri stvarne i oslikane svjetlosti. 

Najčešći motiv su fluidni izmišljeni prostori najčešće oslikani u perspektivi, a ponekad su polazišta stvarni prostori koji se u procesu slikanja dalje transformišu, ispunjeni meditativnom prazninom i svjetlošću. Mural u tom miješanju oslikane i prirodne svjetlosti dobija hologram utisak, koji počinje i završava se u određeno doba dana u zavisnosti od godišnjeg doba i vremenskih uslova.
Igra svjetlosti se nastavja sa vještačkim osvetljenjem u manjoj i drugačijoj mjeri. Ovaj ciklus sam započela u Art grupi Žižo murali, dalje nastavila u Ž-Art-u, kako bi se na jednom mjestu našli radovi koji nijesu usko povezani sa tradicionalnim slikarstvom i tehnikom murala.

prostor 57 381


Radovi kao što su: “Malo cetinjsko bijenale”, “Land art malog formata”, i “Parče univerzuma”, ulaze dublje u polje savremene umjetnosti, u kojem je važno iskustvo koje se fokusira na ideji, a manje na medij u kome se rad realizuje, navodeći pobliku i klijente na drugačiju reakciju. Sada Ž-Art predstavlja spoj primijenjene i kunceptualne umjetnosti.
Ovim sjedinjavanjem je moguće osvježiti tržište umjetnosti i dizajna, aktivirati pasivan prstup publike i klijenata u jednu sadržajniju interakciju, posebno kroz dio u kojem kroz medije društvenih mreža iznosim opis rada, predstavljanje procesa i faktore inspiracije koji proizilaze prvo iz svakodnevice, zatim iz oblasti nauke, duhovnosti, muzike i filma. Kao logičan slijed ovog procesa od 2018-te pripremam kreativnu radionicu “Disciplina mašte”, u kojoj će biti fokus na metodama bdjenja i artikulacije kreativnosti kod polaznika.

prostor 57 382

Mural: LIGHT 4
U ovom tekstu navešću nekoliko zanačajnih faktora koji izdvajaju mural “ LIGHT 4 od ostalih svjetlosnih murala. Prvi put sam uradila mural sa idejnim rješenjem u kojem je klima dio rada. Zid sa klimom sam obično izbjegavala, tj nije dolazio u obzir, ali ovaj put u neposrednom dijalogu sa klijentom koji je jako želio mural u svom novom stanu, skoro da je došlo do nagovora. To me podstaklo da ovaj zadatak gledam kao izazov, i tako je klima kao objekat zaista postala sastavni dio murala. U prvoj fazi oslikavanja najzahtjevniji je bilo mjerenje svjetlosnih trouglova i njihovo poklapanje. Zatim neplanirano oslikavanje staklenih zidova u boji, koji proširuju dimenziju prostora stana, ovim se neutralisao izduženi prostor dnevne sobe.
Onda je uslijedilo uvođenje veće količine zelenih biljaka od planiranog, koje doprinose toplijem, uravnoteženom utisku natur-modernizma. Zanimljivo je da je vlasnik stana Ivan sam nastavio koncept murala, tako što je u prostoru namjenski uveo nekoliko osvetljenja, lustere i lampe, koje puštaju trakaste snopove svjetlosti, slične elementima murala. Sa ovakvim osvetljenjem u večernjim satima poklapanje oslikane i vještačke svjetlosti se
dešava u posebno zanimljivoj dinamici.

Ovim tekstom želim posbeno afirmisati važnost problema kao nove prilike za plodnim eksperimentom, podjednaku važnost dajem značaju povjerenje koje je Ivan imao za izmjene i dopune ovog murala, kao i nepredvidivi eksperimenti koje sam mu često najavljivala. Sve da ne uspije, da prosto ne proradi, i ne poklopi se, al srećom, uspjelo je.

autor radova i teksta: Ž- Art Milena Živković

 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!