Prostor_66

PROSTOR BANNER

Toalet (r)EVOLUCIJA

SEMESTRALNO ISTRAŽIVANJE /edicija 2022-23/

U OKVIRU PREDMETA ARHITEKTONSKA RADIONICA KOJA SE REALIZUJE NA PETOJ – ZAVRŠNOJ GODINI STUDIJA, A POD MENTORSTVOM NASTAVNOG TIMA U SASTAVU DOC. DR EMA ALIHODŽIĆ JAŠAROVIĆ I SARADNIK U NASTAVI MSC NEMANJA MILIĆEVIĆ, SPROVEDENA SU ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAVNIH TOALETA, POD NAZIVOM TOALET REVOLUCIJA. CRNA GORA KAO TURISTIČKA DESTINACIJA BILJEŽI OZBILJAN PROBLEM NEDOSTATKA ADEKVATNE INFRASTRUKTURE JAVNIH TOALETA. TO SE OGLEDA U MALOM BROJU JEDINICA KOJE NE ODGOVARAJU BROJU I POTREBI KORISNIKA, A KOJE KARAKTERIŠE NESIGURNOST I NEHIGIJENSKI USLOVI, A KOJI SU KAO TAKVI NEUGLEDNI I NEUPOTREBLJIVI, I ČESTO U POTPUNOSTI VAN FUNKCIJE. SA DRUGE STRANE, DODATAN MOTIV ZA IZBOR OVE NETIPIČNE TEME JESU PRIMJERI EVROPSKIH GRADOVA, U KOJIMA SE PROBLEM JAVNIH TOALETA POSTAVLJA KAO SASTAVNI DIO SAVREMENIH URBANIH POLITKA, A NJIHOV DIZAJN NERIJETKO POSTAJE PREDMET SVJETSKIH ARHITEKTONSKIH KONKURSA.

see through bathroooms japan wide 95ca5054c5f4c056bc9575911dac8fc9f9d2d17f

Tako su brojna značajna imena arhitekture, među kojima i veliki broj dobitnika Pritzkerove nagrade, učestvovali u projektu kao što je: Tokyio Toilet Project, koji ima za cilj povećanje broja javnih toaleta, ali i njihov suvremeni dizajnerski izraz. Mnogi gradovi imaju jasne strategije o povećanju broja toaleta, čije se pozicioniranje strateški definiše u odnosu na realnu dinamiku i potrebe grada. Svoje odgovore na temu toaleta širom svijeta ponudili su poznati arhitekti kao što su: Toyo Ito, Kengo Kuma, Tadao Ando, Shigeru Ban, Sou Fujimoto i mnogi drugi. Bilo je zanimljivo čitati i diskutovati razne socio – prostorne aspekte, kroz eseje na temu, kao što je  Toilet architecture: an essay about the most psychosexually charged room in a building, By Beatriz Colomina and Mark Wigley.

Studenti su svoja istraživanja započeli upravo analizom uspješnih primjera svjetske prakse, osvrćući se na istorijski razvoj, relevantne primjere, ali i na standarde, pravilnike, tehnološke uslove, na visoke estetske i sigurnosne, i higijenske zahtjeve. Osim toga, analizirani si u svjetski trendovi koji plasiraju nove koncepte javnih toaleta, a koji imaju feministički predznak, kao stav u kome se kritikuje koncept u kome su javni toaleti uvijek prilagođeni muškarcima. 

kengo kuma tokyo toilet wood dezeen 2364 ss 3 852x568

Koliko je tema toaleta globalno važna, ukazuje i podatak da je Fondacija Bill Gates sklopila partnerstvo sa kompanijom Samsung kako bi izradili prototip bezvodnog WC-a za domaćinstvo koji kruti otpad pretvara u pepeo.


CRNA GORA KAO TURISTIČKA DESTINACIJA, BILJEŽI OZBILJAN PROBLEM NEDOSTATKA ADEKVATNE INFRASTRUKTURE JAVNIH TOALETA. TO SE OGLEDA U MALOM BROJU JEDINICA KOJE NE ODGOVARAJU BROJU I POTREBI KORISNIKA, A KOJE KARAKTERIŠE NESIGURNOST I NEHIGIJENSKI USLOVI, A KOJI SU KAO TAKVI NEUGLEDNI I NEUPOTREBLJIVI, I ČESTO U POTPUNOSTI VAN FUNKCIJE. 


Postoji veliki broj svjetskih fondacija i organizacija koje se bave temom vode, a koja obuhvata i pitanje toaleta, njihove dostupnosti, ekoloških principa, održivosti, ali i uštede vode…Među njima je najznačajnija Worl Water Org  (https://www.worldwatercouncil.org/en), u okviru koga se organizuje World Water Day, podržan od strane UNESCO-a, a koji kroz svejtski samit i niz konferencija i drugih sadržaja, obilježava važnost vode na globalnom nivou. 

prostor 76 stampa 54

Proces istraživanja nastavlja se u okviru crnogorskog konteksta, pri čemu studenti identifikuju problem, i u odnosu na to, markiraju lokacije na kojima će u nastavku semestralnog istraživanja intervenisati. Raznolikost lokaliteta ukazuje na sistemski problem koji je neophodno rješavati, odnosno na potrebu da se javni toaleti nađu na velikom broju lokacija, kako u gradskim, tako i u vangradskim zonama. 

fsf

Studenti su u narednoj fazi istraživali koncentracije kretanja u svim režimima dana, pokušavajući da u odnosu na to dimenzionišu optimalan broj jedinica, ali i da odgovore na kontekstualne uslove, i na moguće kompatabilne funkcije. Analizirajući klimat, morfologiju terena i korisnika (biciklisti, planinari, roditelji sa djecom, lica sa posebnim potrebama...), studenti su ponudili raznovrsna arhitektonska rješenja, čija forma i materijaliacija odgovaraju odabranim lokacijama. Tako su se rješenja arhitektonski oblikovala u odnosu na to da li su na plaži, na planini, u gradu, ili u zaštićenim zonama, na ski centrima, u Nacionalnim parkovima... Studenti koji su obrađivali grad, mapirali su problematične tačke, među kojima se nalaze lokacije u blizini glavnog gradskog trga, na autobuskim stajalištima, mjestima velike koncetracije studenata, ali i rekreacione zone kao što su park Gorica i šetalište na Morači. Nekolicina studenata, potencijal prepoznaje u postojećim gradskim javnim toaletitma, kao što su toaleti na obali Morače, zatim toaleti u Kraljevom parku, ali i toaleti u podzemnom prolazu ispod Bulevara sv. Petra Cetinjskog, intervenišući na svim onim elementima koji su se ispostavili tokom istraživanja kao problematični. 

dsaD

Studenti su kao imperativ imali upotrebu održivih i reciklirajućih materijala, biorazgrađivača, kao i prilagodljivost licima sa posebnim potrebama, aspekte rodne ravnopravnosti, gdje god je to moguće. Takođe, studenti su u svojim rješenjima vodili računa o korištenju protivprovalnih sanitarnih elemenata, što je mapirano kao jedan od problematičnih aspekata postojećih rješenja. Kako bi rješenja bila održiva, studenti su preispitivali mogućnost dodatnih funkcija uz primarnu, koje bi finansijski mogle otplaćivati održavanje toaleta. Takav koncept ostavlja mogućnost privatno javnog partnerstva, pri čemu takve nove funkcije bolje intereaguju sa gradom i njegovim korisnicima. 

VCXZV


STUDENTI SU U NAREDNOJ FAZI ISTRAŽIVALI KONCENTRACIJE KRETANJA U SVIM REŽIMIMA DANA, POKUŠAVAJUĆI DA U ODNOSU NA TO DIMENZIONIŠU OPTIMALAN BROJ JEDINICA, ALI I DA ODGOVORE NA KONTEKSTUALNE USLOVE, I NA MOGUĆE KOMPATABILNE FUNKCIJE. ANALIZIRAJUĆI KLIMAT, MORFOLOGIJU TERENA I KORISNIKA (BICIKLISTI, PLANINARI, RODITELJI SA DJECOM, LICA SA POSEBNIM POTREBAMA...), STUDENTI SU PONUDILI RAZNOVRSNA ARHITEKTONSKA RJEŠENJA, ČIJA FORMA I MATERIJALIZACIJA ODGOVARAJU ODABRANIM LOKACIJAMA.


sgdg

Ideja koju nazivamo Toalet rEVOLUCIJA, naišla je na podršku opštinskih vlasti (služba Menadžera Grada, služba Glavnog gradskog arhitekte, Javnog gradskog zelenila, Čistoća) i firme ENTEXT, koja je dugogodišnji lider na tržištu kada je u pitanju oprema za sanitarije. Studenti su svoja rješenja prezentovali javno, nakon čega će se saradnja nastaviti na odabiru rješenja koji je moguće implementirati u nekom od predloženih lokaliteta. 

dfgdfg

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!