Prostor_66

PROSTOR BANNER

Etički profesionalan pristup

Intervju: Nikola Radović / NRA atelier /predsjednik SACG /

RAZGOVARALI SMO SA NIKOLOM RADOVIĆEM, MLADIM ARHITEKTOM IZ PODGORICE, KOJI SE TRENUTNO NALAZI NA ČELU TIMA ARHITEKTONSKOG STUDIA NRA ATELIER A OD NEDAVNO I NA ČELU SAVEZA ARHITEKATA CRNE GORE. KOJI SU PLANOVI KADA JE SAVEZ U PITANJU, KAKO TEKU PRIPREME ZA 5. CRNOGORSKI SALON ARHITEKTURE U NOVEMBRU KAO I PRINCIPI PO KOJIMA FUNKCIONIŠE NEGOVA ARHITEKTONSKA PRAKSA SAZNAĆETE U NAREDNIM REDOVIMA.

P: Kao novi predsjednik SACG, hoćete li uvesti neke značajne promjene koje će uticati na percepciju Saveza?

Od izbora novog predsjednika i upravnog odbora, započeta je izrada strategije rada SACG za period od 2023. do 2026. godine. Jedan od osnovnih ciljeva strategije je zajedničko nastojanje da SACG, kao dobrovoljno neprofitno udruženje, bude više uključeno u arhitektonsku svakodnevicu Crne Gore, što se i poklapa sa osnovnim ciljem postojanja udruženja.

1.5

Što se tiče značajnijih promjena, mogu navesti da planiramo organizovanje stručnih konferencija i predavanja, ostvarivanje međunarodne saradnje sa sličnim udruženjima, efikasniju saradnju sa Inženjerskom komorom Crne Gore, odnosno Strukovnom komorom arhitekata, organizaciju izložbi sa ciljem afirmacije arhitektonske struke, kao i uvođenje plaćene članarine sa ciljem obezbjeđivanja finansijske podrške za bolji rad Saveza.

P: Šta su bili Vaši prvi potezi po dolasku na čelo SACG?

Na samom početku, morali smo se baviti administracijom, odnosno preuzeti i analizirati dokumentaciju iz prethodnog perioda kako bismo mogli nastaviti sa radom. U tom smislu, posebnu pažnju smo posvetili finansijskom segmentu, odnosno prikupljanju i sređivanju bankovnih izvoda i druge papirologije.

Jedan od osnovnih ciljeva, koji smo i uspjeli ostvariti, bilo je raspisivanje Salona arhitekture u veoma nepovoljnim finansijskim uslovima.


Jedan od osnovnih ciljeva strategije je zajedničko nastojanje da SACG, kao dobrovoljno neprofitno udruženje, bude više uključeno u arhitektonsku svakodnevicu Crne Gore, što se i poklapa sa osnovnim ciljem postojanja udruženja.


P: Možete li se osvrnuti na to kako vidite dosadašnji rad SACG?

Istakao bih pozitivne rezultate dosadašnjeg rada Saveza, među kojima ću navesti osnivanje Salona arhitekture 2013. godine, kao i osnivanje Kolektora kao generatora dobrih ideja i mjesta okupljanja predstavnika struke koje je trebalo da posluži osnovnom cilju udruženja. Nažalost, Kolektor nije uspio da se održi jer je krajem prošle godine SACG izgubio mogućnost upotrebe tog prostora. Na kraju, jedan od najboljih rezultata prethodne administracije jeste uvođenje SACG u organizacije UIA i BAF, što predstavlja veliki iskorak ne samo za naše udruženje, već i za afirmaciju crnogorske arhitektonske scene na međunarodnom nivou.

3Cubes Danilovgrad

P: U pripremi je Salon. Da li ima izmjena u odnosu na prethodne godine?

Nekoliko novina je predstavljeno raspisom:

- Ove godine, autori arhitektonskih djela će moći da pošalju/predstave maksimalno pet radova u odnosu na raniju praksu koja je dozvoljavala maksimum tri rada.

- Pored dodjela plaketa, uvedena je i dodjela pehara za nagrađene radove.

- Pored svečanog otvaranja salona, biće organizovano i svečano zatvaranje istog, tokom kojeg će dobitnici nagrada moći da izvrše prezentaciju svojih (nagrađenih) radova široj publici, a tokom/između njihovih obraćanja, biće organizovana i stručna predstavljanja sponzora ovogodišnjeg salona.

- Trenutno je u pripremi i zasebna konferencija na kojoj će biti predstavljeni razni brendovi i proizvođači materijala, sve u sklopu ovogodišnjeg Salona arhitekture.


Poteškoće postoje u svakoj profesiji, naročito na samom početku profesionalnog djelovanja. Međutim, smatram da uspjeh ne može izostati ukoliko se posao obavlja kvalitetno, beskompromisno i ukoliko postoji istrajnost i plemenita namjera.


P: Šta su vaši planovi za budućnost SACG?

Prvobitni planovi se odnose na uspješnu organizaciju ovogodišnjeg Salona arhitekture, kao i održavanje članstva i ispunjenje obaveza prema međunarodnim organizacijama UIA i BAF.

Budući planovi se odnose na organizaciju već pomenutih događaja poput redovnih stručnih konferencija i predavanja, kao i izložbi u cilju afirmacije arhitektonske struke.

Golf Villas Lustica Bay

Sa ciljem efikasnijeg rada na polju zaštite predstavnika struke, kao i statusa struke u okviru društvenih i kulturnih tokova u Crnoj Gori, planiramo bolje povezivanje Saveza sa Strukovnom komorom arhitekata u okviru IKCG, kao i nastojanje i borbu da u svim radnim grupama koje budu organizovane u okviru Ministarstva ekologije i održivog razvoja, a koje se bave pisanjem novih zakona i/ili podzakonskih akata vezanih za struku, bude zastupljen najmanje jedan predstavnik SACG.

Na kraju, planiramo da tokom trajanja mandata obezbijedimo i zvanične prostorije SACG, s obzirom na to da samo udruženje nema svoje sjedište.

P: Osnivač ste studia „NRA Atelier“. Kada ste i kako došli na ideju da osnujete svoj studio?

Ideja o osnivanju sopstvene prakse je bila prisutna oduvijek – još od studentskih dana. Međutim, bio sam svjestan činjenice da, prije nego što se otisnem u preduzetničke vode, moram steći određeno praktično iskustvo. Cjelokupna ideja i koncept kompanije počiva na želji o pravcu u kojem želim da se ostvarim kao arhitekta, odnosno na želji o vrsti arhitekture kojom želim da se bavim. Kompaniju „NRA Atelier“ sam osnovao sa suprugom u decembru 2016. godine.


Cjelokupna ideja i koncept kompanije počiva na želji o pravcu u kojem želim da se ostvarim kao arhitekta, odnosno na želji o vrsti arhitekture kojom želim da se bavim. Kompaniju „NRA Atelier“ sam osnovao sa suprugom u decembru 2016. godine.


P: Koliko je teško kao mladi arhitekta, izboriti se za svoje ideje?

Poteškoće postoje u svakoj profesiji, naročito na samom početku profesionalnog djelovanja. Međutim, smatram da uspjeh ne može izostati ukoliko se posao obavlja kvalitetno, beskompromisno i ukoliko postoji istrajnost i plemenita namjera. Sa vremenske distance od skoro šest godina postojanja naše arhitektonske prakse i više od 100 uspješno okončanih projekata, smatram da smo zauzeli značajnu poziciju na crnogorskoj arhitektonskoj sceni i da se nalazimo na pravom putu koji vodi ostvarenju svih ciljeva koje smo postavili prilikom osnivanja kompanije.

House 132 Sopot

P: Šta su glavni principi po kojima djeluje vaš studio?

Osnovni principi na kojima počiva naša praksa su postavljeni u odnosu na samu profesiju, tj. pristup procesu i rezultatima rada, ali su reflektovani i kroz filozofiju, ciljeve i način rada u okviru same kompanije.

Naime, što se tiče procesa rada i rezultata kojima težimo, osnovni principi obuhvataju sljedeće:

- kvalitet projekata – bez obzira na veličinu projekta i status klijenta, svaki projekat koji potpisuje kompanija „NRA Atelier“ je jednakog kvaliteta. Projektovanju pristupamo izrazito temeljno i promišljeno, uz maksimalno poštovanje dogovorenih rokova.

- etički i profesionalan pristup – svi projekti moraju biti izrađeni u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima države u kojoj  se objekat nalazi;

- lojalnost i posvećenost – vodimo računa o najboljem interesu klijenta, što na kraju rezultira time da većina klijenata postaju prijatelji firme, i kao takvi, uvijek nam se rado vraćaju:

- kontinualno usavršavanje – težimo konstantnom usavršavanju u pogledu novih softverskih rješenja i građevinskih materijala sa ciljem unapređenja rada kompanije. U tom smislu, stalno radimo na proširenju mreže naših saradnika i edukaciji na različitim poljima.

Kings Cliffe Reževići

P: Koji su izazovi sa kojima se najčešće susrećete?

Trenutno je najveći izazov ispratiti potražnju za uslugama naše kompanije, s obzirom na već opisane principe kojima se vodimo u radu. Istovremeno, stalo nam je do toga svaki član našeg tima bude uzbuđen zbog projekta na kojem radi i rezultata koji će iz tog procesa proizaći.

P: Na kojim projektima trenutno radite i koji su vaši planovi i ambicije za budućnost?

U firmi uvijek postoji preko 15 aktivnih projekata različitih vrsta – idejna rješenja, glavni projekti ili projekti enterijera. U obavezi smo da neke od trenutno aktivnih projekata držimo u tajnosti, ali se možemo pohvaliti dugogodišnjom saradnjom sa Lušticom Bay. Takođe, u ovom momentu privodimo kraju proces projektovanja ekskluzivnog naselja u opštini Tivat. Pored toga, imamo više aktivnih projekata zasebnih stambenih zgrada i vila. U septembru ove godine, dogovorili smo izradu projekta vile sa projektom enterijera u Španiji na ostrvu Majorka, a trenutno se bavimo i sa više manjih projekata u Frankfurtu – Njemačka, kao i u Beogradu i Novom Sadu.

Naše ambicije za budućnost su raznolike, ali jedan od osnovnih ciljeva jeste širenje poslovanja na međunarodni nivo.

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!