Prostor_66

PROSTOR BANNER

Penthaus Indigo

PR PREDSTAVLJANJE/  MEGA CONCEPT I EHO INTERIOR /

SAVREMENI NAČIN ŽIVOTA PODRAZUMIJEVA BRZU I STALNU PROMJENU DNEVNE RUTINE. TO JE BILA NAŠA INSPIRACIJA DA STVORIMO MODERAN, A OPET UDOBAN DOM, KORISTEĆI GLAVNA PRAVILA DIZAJNA: FUNKCIONALNOST, UDOBNOST I ESTETIKU.

Savremeni način života podrazumije­va brzu i stalnu promjenu dnevne ru­tine. To je bila naša inspiracija da stvo­rimo moderan, a opet udoban dom, koristeći glavna pravila dizajna: funkcionalnost, udobnost i estetiku. 

VUK 0002

Ovaj penthouse se sastoji od master sobe, dvije spavaće sobe, tri kupatila i prostranog otvorenog prostora koji predstavlja dnevnu zonu. 

Raspored donjeg sprata obuhvata otvoreni prostor dnevne zone, u ko­me dominira kontrast između svijetlih i tamnih tekstura sa velikom količi­nom drvenih površina. Kuhinja je izu­zetno funkcionalna i estetski ugodna zahvaljujući simbiozi jarkih boja, ora­hovog furnira i pločica sa dominan­tnim paternom. 

Pravi izbor osvetljenja bio je ključ us­pijeha projekta. Kombinovanjem ma­gnetnih šina, lustera poznatih brendova i LED traka dobili smo ambijent koji je prilagodljiv raspolože­nju i potrebama investitora.

VUK 0086

VUK 0029

Ugođaj dnevne zone, u kojoj porodica provodi većinu svog vremena, upot­punjen je pažljivo odabranom pale­tom boja u kombinaciji sa prirodnim svijetlom i multifunkcionalnim namje­štajem za slobodno vrijeme. 

Zahvaljujući našim dragim partnerima iz firme Mega Concept i njihovom bogatom asortimanu, uspjeli smo da odaberemo tapete koje su upotpuni­le prostor. Tapete brenda As Crea­tion se nalaze u gotovo svim prosto­rijama ovog stana. Zanimljiva igra pa­terna i prelivanje boja na tapetama, čini ovaj prostor još zanimljivijim i si­gurno bogatijim.

VUK 0055

VUK 0059

U saradnji sa dizajnerima iz firme Mega Concept, uspjeli smo da oda­beremo zavjese, draperije i roloe koji perfektno pristaju volumenu prostora kao i konceptu samog enterijera. 

Projekat Indigo je definitivno kruna prijateljstva i saradnje naše dvije fir­me i prostor kojim se svi ponosimo. Vladana Jovanović – EHO INTERIOR

www.ehointerior.com

thumbnail

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!