Prostor_66

PROSTOR BANNER

Objekat balansa Ing Invest

Predstavljanje: Stambeni objekat axis / Ing Invest/ Bar 

OBJEKAT JE OSA, KOJA VODI SA ISTOKA NA ZAPAD. ONA OBJEKTU DAJE POZICIJU, DUŽINU I IZGLED. IDEJA NIJE DA SE PRATI GEOMETRIJSKA LOGIKA OSE, NITI ESTETIKA OSE; OSA NIJE IZVORIŠTE IDEJE, VEĆ JE TO LOGIČNA KOMUNIKACIJA S LOKACIJOM I OKRUŽENJEM.

Ovako pozicioniran objekat, prateći sjevernu stranu parcele, uz buduću saobraćajnicu i rijeku Željeznicu, odvaja ostatak parcele za organizaciju parkirnog prostora i interne saobraćajnice. Objekat se odvaja od zatečene strukture, čime se daje „vazduh“ prostoru između i omogućava intimnost struktura bez napetosti.

Na ovaj način osa je postala organizator.

12

Povoljnost u urbanizmu ima svoju nepovoljnost u prirodi: osa polovi objekat na sjever i jug. Dok je jug povoljna orjentacija, sjever se javlja kao veoma nepovoljna, kako zbog nedostatka direktnog sunca u toku većeg dijela godine, tako i zbog uticaja dominantnog sjeveroistočnog vjetra – bure. Opet, jug jeste povoljna orjentacija koja daje sunce cijele godine, ali donosi i jugoistočni vjetar jugo, vjerno praćen toplinom i obilnom kišom.

Koketiranje sa svim izazovima uvijek otvara pitanja, međutim, odgovor se, kako se često ispostavi, javlja kroz jednostavnost i bude jednostavan: 6.050 m2 BRGP, Po+P+6 sa podzemnom garažom, 75 stambenih jedinica (29 garsonjera, 32 jednosobna stana, 12 dvosobnih stanova i 2 trosobna).

Organizacija stanova i njihova orjentacija je pratila navedeno koketiranje, pa su dominantno zaposjednute fasade na sjeveru i jugu. Sjeverna fasada zadržava otvore, koji tokom cijele godine prihvataju difuzno svijetlo, a okretanjem ostatka omotača prema zapadu zakošenjem zidova za 30°, otvara se pogled prema moru i zalazećem suncu. Ovo zakošenje zidova istovremeno predstavlja i zaštitu od bure, a otvorene površine, ušuškane ovakvim pregibom omotača, prije bi se mogle nazvati lođama nego li balkonima, što je korisno s aspekta zaštite, a i potrebno. Cijela fasada se proteže pogledom prolaznika koji se kreću saobraćajnicom uz rijeku Željeznicu, kao neki ritmični talas, ili prije, ritmični potezi zaigrane bure.

17

Suprotna strana ima simetričnu igru juga. Sa razlikom u punoći izraza. Jedina zaštita od juga je zatvorena površina, čime bi se izgubili balkoni. Balkon je potreba Mediterana za boravljenjem na suncu i morskom vazduhu. Tako se u ovom dijelu kao dominantna karakteristika postavljaju izražene, više transparentne, balkonske površine. Transparentnost se naglašava i kroz materijalizaciju, pa se sivim i zemljanim tonovima pojačava uticaj sijenke, koja se probija u dubinu bez osjećaja zaustavljanja, čime se dobija vidljiv kontrast sa bijelom punoćom omotača, koja odmah prihvata i odbija sunčevu svjetlost. Ovdje se „siva“ masa balkona odmah sagledava u prvom planu, kao da izbija iz svoje bijele pozadine. Njen pandan na sjeveru, iako koristi istu logiku iza materijalizacije, postiže potpuno drugačiji efekat: „bijela“ masa se javlja kao prvi plan koji dominira u odnosu na nenametljivu „sivu“ pozadinu. Zabatni zidovi prihvataju ovu igru kao prelaz između dvije fasade i razgovor tih fasada kroz kretanje oko ose.


Osa je linija po kojoj se balansira između prostorne organizacije i klimatskih uslova; između čovjekovih potreba i prirodnih datosti; između tržišnih želja i etike; između savremenosti i tradicije; između opere di mano i opere di natura – vječita ivica po kojoj graditelj hoda.


19

Ono što se javlja kao velika problematika u savremenom građevinarstvu je kako zadovoljiti termalni komfor prostora, a uređaje na fasadi učiniti što manje vidnim. Otvorene površine prihvataju uređaje, i kroz izbor materijala ograde se stvara maska koja umanjuje negativan vizuelni efekat, koji dodatno umanjuje sijenka u „dubini sive mase“. Uz njih se postavljaju i žardinjere sa mediteranskim rastinjem, kao tampon zona između balkona stana i uređaja, ali i kao proboj prirode na izgrađenu strukturu.

Na kraju, ishod oblikovnosti je i razgovor sa zatečenim stanjem. Objekat je savremen u izrazu, ali se izborom materijala i oblika stiče utisak omaža arhitekuri koja je karakterisala Bar do kraja XX vijeka i uopšte graditeljskog iskustva jednog izgubljenog vremena i prostora. Ovo je pokušaj poštovanja pozitivne graditeljske prakse i premošćavanje atrofiranih decenija kroz jedan unaprijeđeni arhitektonski potpis.

Objekat se pustio pitanjima koja su sama iznijela odgovor.

18

Osa je linija po kojoj se balansira između prostorne organizacije i klimatskih uslova; između čovjekovih potreba i prirodnih datosti; između tržišnih želja i etike; između savremenosti i tradicije; između opere di mano i opere di natura – vječita ivica po kojoj graditelj hoda.

 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!