Prostor_66

PROSTOR BANNER

Sklad materijalizacije i forme

Objekat seoskog agro turizma - Orah /Nikšić/ STUDIO ARTERIJA

Investitor: Orah Countryside doo

SMJEŠTEN U PRIRODNOM OKRUŽENJU, BEZ IZGRAĐENIH STRUKTURA U NEPOSREDNOJ BLIZINI, OVAJ TURISTIČKI KOMPLEKS OSMIŠLJEN JE U SKLADU SA ŽELJAMA INVESTITORA I PLANIRAN TAKO DA OMOGUĆI USLOVE BORAVKA I RADA U PRIRODI SVE POPULARNIJOJ PROFESIJI DIGITALNIH NOMADA. OSIM ŠTO OTVARA NOVO POGLAVLJE PROJEKTOVANJA U CRNOJ GORI, OVAJ PROJEKAT SLUŽI I KA UNAPRIJEĐENJU TURISTIČKE PONUDE. KOMPLEKS JE OSMIŠLJEN TAKO DA NE NARUŠAVA ZATEČENI PRIRODNI PROSTOR VEĆ ISKORIŠĆEN KAKO BI SE STVORILA DINAMIKA FORME. NA TAJ NAČIN POLOŽAJ SVAKOG OBJEKTA JE PAŽLJIVO BIRAN KAKO BI SVAKOJ JEDINICI OBEZBIJEDIO PRIVATNOST KOJU POSJETILAC ŽELI DA IMA PRILIKOM BORAVKA I RADA.

O1 2

LOKACIJA, KONTEKST, KONCEPT

Projektom je predviđena izgradnja objekata seoskog agro turizma u mjestu Orah, u blizini Nikšića.

Parceli površine 18897m2 se pristupa jednim saobraćajnim priključkom sa puta Gornje Polje Ð Orah. Smještena je u prirodnom okruženju, bez izgrađenih struktura u neposrednoj blizini, pa je u skladu sa tim veoma pogodna za razvoj agro turizma u ovom području.

U skladu sa željama investitora kompleks je planiran tako da omogući uslove boravka i rada u prirodi sve popularnijoj profesiji digitalnih nomada. Samim tim što otvara novo poglavlje projektovanja u Crnoj Gori, ovaj projekat služi i ka unaprijeđenju turističke ponude.

ORAH

Na parceli su objekti raspoređeni tako da se lako prilagode terenu koji je u blagom padu, a ujedno i da zadovolje tok kretanja posjetioca u skladu sa njihovim potrebama. Pa tako imamo centralni objekat u kome su smješteni glavni sadržaji i taj objekat se nalazi u zapadnom dijelu parcele. Dalje prema istoku pozicionirane su turističke jedinice koje predstavljaju apartmane. Takvog tipa objekata ima pet i njihovom pozicijom i prilagođavanjem parceli formiran je luk tako da svaka jedinica ima pregledne vizure ka prirodi. U sklopu ovog bloka jedinica smješten je i objekat koji ima funkciju da upotpuni sadržaj ponude turističkih jedinica.

VRSTA OBJEKATA

Prvi objekat koji dočeka posjetioce je centralni objekat u kome su smješteni recepcija, sobe opremljene u skladu sa kategorizacijom, sala za konferencije, učionica, coworking radionica, kuhinja, terasa, toaleti i prostorije namijenjene dnevnom odmoru i druženju. Objekat je pozicioniran frontalno u odnosu na prilaz parceli, a svojom formom pruža informaciju da se radi o turističkom objektu. Dakle, forma objekta je proizišla iz prilagođavanja vremenskim uslovima ovog područja i principima tradicionalne gradnje objekata. Masa centralnog objekta je presiječena i dijeli objekat na dvije polovine. Te polovine su dosta jednostavne forme sa kosim krovom, a dio objekta između njih je zastakljen i predstavlja prijatan, osvijetljen prostor. Ove polovine objekta se i po visini smiču jedna u osnosu na drugu kako bi se lakše prilagodile terenu u padu, bez narušavanja zatečenog prirodnog prostora, a ujedno je na taj način i stvorena dinamika forme. Zastakljeni dio objekta ima i za cilj da posjetiocu pruži preglednu vizuru ka okolnom prostoru prirode, i da uputi ka amfiteatru koji se nalazi u njegovoj blizini, smještenom u pravcu pružanja ose glavnog ulaza. Sve to ima za cilj da posjetioca iako vodi kroz prostor, i ujedno pruži kvalitetan i bogat sadržaj. Uz centralni objekat je formiran i parking koji obezbjedjuje dovoljan broj parking mjesta.

O2

Turističke jedinice, odnosno apartmani, su drugi tip objekta u ovom kompleksu, koje se po formi nadovezuju na princip centalnog objekta. Prilično jednostavna forma sa jednovodnim kosim krovom, pozicionirana tako da po dužoj strani “izlaze” iz terena. Njihov položaj je pažljivo biran kako bi svakoj jedinici obezbijedio privatnost koju posjetilac želi da ima prilikom boravka i rada. Pristup jedinicama je obezbijeđen stazama koje se prožimaju kroz prirodu. Ulaz u jedinice je sa istočne strane. U tom dijelu je smješten i hodnik sa kupatilom, a prema zapadu, u ostakljenom prostoru formirana je soba sa prostranom terasom.

Treći tip objekta je smješten niže u odnosu na turističke jedinice, ali u njihovoj neposrednoj blizini. Pozicioniran je u pravcu pružanja pada terena, i prati formu prethodna dva tipa objekata turističkog kompleksa. U funkcionalnom smislu ovaj objekat pruža sadržaj koji upotpunjuje apartmane, pa u odnosu na to on sadrži kuhinju sa ugostiteljskim prostorom, i njihove prateće sadržaje, sanitarne i tehničku prostoriju. Ugostiteljski prostor predviđen je tako da može da se koristi i kao sala za sastanke, jednostavnom podjelom prostora.

O3

MATERIJALIZACIJA

Vođeni zatečenim prirodnim kontekstom područja i tradicionalne arhitekture, birani su materijali koji bi prenijeli taj karakter, a ujedno ga usaglasili sa modernom formom objekata. Tri tipa materijala su kamen, koji se koristi na akcentovanim elementima objekata, zatim drvo, koje je obuhvata najveću površinu, i na kraju metal, koji je biran za krovove i brisoleje, u tamno sivoj nijansi odavajući utisak savremene strukture. Sklad materijalizacije i forme objekata omogućio je stapanje objekata sa prirodnim kontekstom, stvarajući prijatan ambijent.

O1 3


Arterija studio je arhitektonska praksa sa sjedištem u Nikšiću. Studio je osnovao arhitekta Miljan Joković 2008. godine, u kojem sa timom mladih arhitekata radi na razvoju i implementaciji ideja iz oblasti arhitekture, dizajna, urbanizma. Arterija studio pristupa kreativnom procesu prije svega odgovorno, vodeći računa o važećim zakonom propisanim pravilima, ali i inovativno kroz savremena konstruktivna rješenja i primjenu novih materijala, a sve u cilju stvaranja vizuelno kvalitetnog, funkicionalnog prostora.

Naziv Arterija studio nastao je kao kovanica dvije engleske riječi “art” i “area” koje spojene u izgovoru daju riječ arterija. Umjetnost i prostor, povezani biološkim principom, krvnim sudom arterijom – žilom kucavicom organizma, koja pumpa krv kroz “umjetnost i prostor” crvenom bojom – bojom ljubavi.

tel.  +382  69 462 899

tel./fax  +382 40 212 604

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


 slika da ide na kraju

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!